93. Bodar, vagnar & container

Bodar: Vi löser ditt behov av personalutrymmen på byggarbetsplatsen: Vi kan erbjuda vagnar i olika utföranden för de kortare arbetena, eller arbetsbodar i form av manskapsbodar och kontorsbodar för de större och längre arbetena.

Manskaps vagnar: Våra manskaps vagnar är stora, ljusa och rymlig manskapsvagnar speciellt framtagna och tillverkad av Scanvogn i en av Europas största och modernaste vagnsfabriker. Manskapsvagnen är väl anpassade för den svenska vintern då konstruktionen saknar köldbryggor – K-värdet 0,40 är marknadens bästa.

Container: Kraftiga bygg containers i olika storlekar, som tillbehör finns lås & larm.

 


 

Vårt produktutbud