76-1 Lättmetallställningar

Lättmetallställningar finns i tre typer. Hantverkarställning för låg höjd -1,8 meter och stegställning eller trappställning för höjder däröver. Stegställning finns dessutom som smal eller bred och kort eller lång.

En lättmetallställning är mycket lättmonterade och byggs utan verktyg genom inbyggda kopplingar med snabblåsande kopplingar.

De angivna höjderna är maximal plattformshöjd. Som beräkning kan tilläggas 2 meter som blir max arbetshöjd.

Vårt produktutbud