82-4 Bilmaskiner

 

Välj rätt bilningsmaskin                                                                                                                                                                              
Tegel, puts samt lätt bilning i betong:      -5 joule ( kombihammare se sidan 84)
Bilning i tegel, puts samt betong:              5-10 joule
Kraftig bilning i tegel, puts och betong:  10-20 joule
Extra kraftig bilning i betong:                   20- joule
Olika mejselinfästningar förekommer beroende på maskintyp. Dessutom finns olika mejseltyper, se under grupp 84.7
Bilningsmaskiner finns även som kombihammare med borrfunktion, se grupp 84-4.
Vid större bilningsarbeten bildas mycket damm och vi rekommenderar då att använda luftrenare. Finns under grupp 95.

Vårt produktutbud