Borlänge stängt.

Publicerad: 3/2, 2021

Omstruktureringar inom LB Maskiner

Borlängedepån

LB maskiner har tagit beslut om att lägga ned depå Borlänge. Depån har länge brottats med lönsamhetsproblem och samtidigt har delar av personalen nyligen aviserat uppsägningar. Den sammantagna bilden av utvecklingen har gjort att vi tagit beslutet att avveckla depån. Vi kommer att driva vidare delar av hyresparken på idag uppstartade projekt, allt i samråd med önskemål från kund.

Vårt produktutbud