Hyresvillkor

Hyresberäkning

För företag:

Hyran är i regel baserad på 5 dagars arbetsvecka. Vissa maskiner såsom pumpar, värmefläktar, avfuktare och byggtorkar debiteras 7 dagar per vecka. För att extra dag inte ska debiteras ska hyresobjektet vara återlämnat senast klockan 8.00. Företag kan även ta ut hyres artiklar på helghyra, ( se nedan ).

Privatpersoner / Helghyra:

För privatpersoner tillämpas som regel hyra / kalenderdag. Helgpriser tillämpas från fredag klockan 15.00 – måndag klockan 8.00. Men du som kund betalar endast för 2 dygn.

Förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial till våra hyresmaskiner såsom slippapper, skruv – löspackad och bandad, svetselektroder mm finns till försäljning hos oss. Vi har nu även en butik med försäljning av: Expander, vinklar, plugg, spik, fogmassor, skyddsmateriel, olika typer av skruv mm.

Övrigt

För övriga hyresvillkor hänvisas till separata bestämmelser enligt hyreskontrakt. Vi förnyar oss ständigt och reserverar oss för eventuella felaktigheter i katalogen och prislistan samt framtida prisjusteringar. Vi står givetvis gärna till tjänst med aktuella uppgifter när så önskas.

Våra hyres artiklar får ej säljas vidare eller vidare uthyras till annan hyrestagare utan vårat skriftliga medgivande.

Vi äger rätten att vid uteblivna betalningar återta hyrd utrustniing.

I de fall vi anser att hyrd vara behandlas ovarsamt eller på annat sätt missköts av hyrestagaren äger vi rätten att återta varan. Vi äger även rätten att återta hyrd vara om vi misstänker att felaktigt handhavande kan komma att ske. kunden debiteras för eventuella reparationer i samband med felaktigt handhavande eller ovarsam skötsel.

Om betalningar på hyrd vara ej erläggs enligt förfallodatum äger vi rätten att återta hyrd vara. Hyreskunden står då för eventuella kostnader i samband med återtagandet.

 

Vårt produktutbud